11 tekstów – auto­rem jest . 

Że śmierć jest złem,
te­go zda­nia są na­wet bogowie,
sko­ro sa­mi nie umierają... 

cytat
zebrał 15 fiszek

Ze wszys­tkim jed­nak trze­ba się pogodzić... 

cytat

Bo­gowie wiedzą: śmierć jest nie­szczęściem, inaczej chętnie umiera­liby sami. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Kiedy gniew zawład­nie tobą, trzy­maj język za zębami. 

cytat
zebrał 10 fiszek

Wiem, że mo­je ręce nie dot­kną nieba. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Przy­jaźń to sub­telna roz­kosz szlachet­nych dusz. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Przy­jaźń jest sub­telną roz­koszą szlachet­nych dusz. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Uro­da cie­szy tyl­ko oczy, dob­roć jest war­tością trwałą. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Dob­rych ludzi nikt nie zapomina. 

cytat
zebrał 3 fiszki

I czar­ne włosy posiwieją. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność